Online inschrijven

Hier kunt u zich online opgeven voor het golftoernooi van de Rotaryclub Voorburg op DONDERDAG 27 september 2018 op de golfbaan Leeuwenbergh te Den Haag.

Voor vragen kunt u terecht op golfrotaryvoorburg@gmail.com,

Deelnemer 1
Naam: *

Adres:

Postcode en woonplaats:

Deelname buffet?
JaNee

E-mail: *

Exact Handicap:

Lid LGL?
NeeJa, Lidcode:

 

Deelnemer 2
Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Deelname buffet?
JaNee

E-mail

Exact Handicap:

Lid LGL?
NeeJa, Lidcode:

 

Deelnemer 3
Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Deelname buffet?
JaNee

E-mail:

Exact Handicap:

Lid LGL?
NeeJa, Lidcode:

 

Deelnemer 4
Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Deelname buffet?
JaNee

E-mail

Exact Handicap:

Lid LGL?
NeeJa, Lidcode:

Het inschrijfgeld voor leden van Leeuwenbergh bedraagt € 50,– per persoon, voor niet-leden € 75,–. Het verschuldigde inschrijfgeld maakt u vóór 20 SEPTEMBER 2018 over op bankrekening NL34 INGB 0000 6457 19 t.n.v. Stichting Community Service van de Rotary Club Voorburg, onder vermelding van “Golftoernooi 2018”.

Omdat Stichting Community Service de ANBI-status heeft, zijn de kosten van inschrijving als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

U ontvangt een bevestiging van inschrijving.